Od rektora

Uczelni nie trzeba już przedstawiać. Od chwili powstania w 1991/1992 roku wpisujemy się mocno w krajobraz polskiego szkolnictwa wyższego. Byliśmy pierwszą polską uczelnią powstałą poza dużymi ośrodkami uniwersyteckimi, jedyną, która oparła się na programach nauczania i kulturze organizacyjnej amerykańskiego uniwersytetu partnerskiego. Szybko, bo po pięciu latach zaczęliśmy wygrywać rankingi polskich uczelni biznesowych. Stopniowo rozszerzamy swoją ofertę programową. Obok studiów biznesowych będących wciąż najbardziej znaną częścią naszej oferty prowadzimy też studia informatyczne, politologiczne i psychologiczne. Coraz mocniej rozwijamy także badania naukowe osiągając w tym obszarze liczne sukcesy.
Bardzo mocno wchodzimy w obszar aplikacji – tu naszym sztandarowym projektem jest projekt Miasteczka Multimedialnego w ramach którego funkcjonuje m. in. Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych a od września 2012 funkcjonować będzie Park Technologiczny MMC Brainville.

Jednak wciąż główną misją WSB-NLU jest i będzie kształcenie studentów. I to w jak najpełniejszym wymiarze. Wspólnie ze studentami stworzyliśmy atmosferę uczelni nachylonej w ich stronę, uczelni ułatwiającej rozwijanie indywidualnych talentów, dostrzegającej w każdym studencie to, co w nim najlepsze.

Atmosfera życia studenckiego, relacje z kadrą dydaktyczną i przywiązanie Absolwentów do uczelni stało się istotnym wyróżnikiem WSB-NLU.

Tradycyjne uniwersytety przedstawiają się poprzez sylwetki swoich uczonych i dorobek naukowy. My również mamy czym pochwalić się w tym zakresie – dysponujemy znakomitą i zaangażowaną kadrą dydaktyczną i naukową. Jednak w centrum zainteresowania naszej Uczelni od zawsze był i pozostaje student, dlatego wolimy przedstawiać się poprzez sylwetki naszych absolwentów.

Niezwykle trudno było z liczącej już ponad 11 tysięcy grupy Absolwentów wybrać tak małą, „reprezentacyjną drużynę”. Ponieważ tego rodzaju publikacja rządzi się swoimi prawami musieliśmy pominąć wiele niezwykle wartościowych osób. O jednych i o drugich można śmiało powiedzieć, że w swoich działaniach kierowali się zasadą Let’s be the best. To sprawdziło się podczas studiów i nadal sprawdza się w życiu zawodowym i prywatnym. W albumie przedstawiamy 58 sylwetek naszych absolwentów, którzy zwrócili na siebie uwagę już w czasie studiów efektami studiowania czy dodatkową aktywnością w organizacjach studenckich i kołach naukowych lub artystycznych. Co więcej, potrafili to potem przełożyć na swoje sukcesy zawodowe. Przedstawieni Absolwenci WSB-NLU to wciąż bardzo młodzi ludzie, na progu prawdziwie wielkich karier. Jesteśmy pewni, że usłyszymy o nich jeszcze nie jeden raz.

Przedstawiony Państwu Album Absolwentów jest swoistym manifestem, deklaracją ideową WSB-NLU. Pokazuje, co dla nas jest najważniejsze – kształtowanie nowej elity, która przejmie od nas zadanie uczynienia Polski i świata lepszym.

DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
rektor