Anioł biznesu

“An idealist is a person who helps other people to be prosperous” Henry Ford
Jest pierwszym Polakiem i pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej na stanowisku Wiceprezydenta European Business Angels Network (EBAN) – europejskiej organizacji Aniołów Biznesu z siedzibą w Brukseli. EBAN jest organizacją non-profit, która pracuje na rzecz odpowiedniego kształtu polityki Komisji Europejskiej wobec interesów sieci Aniołów Biznesu. Propaguje dobre praktyki oraz współpracę i umiędzynarodowienie działań poszczególnych sieci
w Europie.

Jacek od samego początku wysoko zawiesił sobie poprzeczkę, wybierając najlepsze placówki edukacyjne w kraju i poza granicami. Najpierw starannie wybrał najlepszą w okolicy szkołę średnią, później zapewniającą świetne wykształcenie biznesowe WSB-NLU. Z dyplomem BA uzyskanym w Nowym Sączu sięgnął po wykształcenie na Singularity University w NASA Ames Research Park
w Mountain View (Kalifornia, USA) oraz po dyplom jednej z najbardziej prestiżowych szkół na świecie – IESE Business School w Barcelonie.

Szefem polityki cenowej BMW Group w Polsce został mianowany jeszcze przed obroną pracy dyplomowej w WSB-NLU. Aby to osiągnąć, musiał z sukcesem przejść przez drakońską rekrutację z szeregiem testów, liczne szkolenia oraz ukończyć prestiżowy program BMW Drive Training dla młodych menadżerów koncernu. W zamian za to, mając niespełna 24 lata, kreował politykę produktową
i cenową BMW i MINI – testując wraz z kierowcami rajdowymi wszelkie możliwe samochody z gamy BMW oraz marek konkurencyjnych.

Głodny dalszych sukcesów po kilku latach zmienił branżę i został analitykiem
w Enterprise Investors Corporation, gdzie odpowiadał głównie za części procesu due diligence i analizy finansowe. Przejście do Simon Kucher and Partners zapewniło mu udział w wielu projektach doradczych dla największych firm działających w Polsce. Uzyskał w ten sposób cenną i niezwykle praktyczną wiedzę w obszarze bankowości, energetyki, mediów oraz ochrony zdrowia.

Gdy pojawiła się szansa wejścia w rynek Aniołów Biznesu, nie wahał się. Wiedział, że jest to strzał w dziesiątkę i że tu będzie mógł wykorzystać całe dotychczasowe doświadczenie. Praca zapewniała kontakt z ciekawymi ludźmi biznesu i przegląd najbardziej innowacyjnych projektów na rynku. Od 2007 r. jest szefem Lewiatan Business Angels – największej i najbardziej aktywnej sieci inwestorów indywidualnych funkcjonującej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Jacek Błoński, polska twarz Aniołów Biznesu, jest często zapraszany jako ekspert na krajowe i międzynarodowe konferencje dotyczące inwestycji Business Angels oraz Venture Capital. Odpowiada za pozyskiwanie projektów inwestycyjnych oraz inwestorów, ustalanie warunków transakcji oraz doradztwo w rozwoju firm będących na wczesnych etapach rozwoju. „Wyłapuje” i wspiera ciekawych ludzi
z potencjałem, nierzadko naukowców, których niebanalne pomysły mają szansę zaistnieć nie tylko na polskim, ale i na światowym rynku. To najlepsza praca na świecie – mówi z przekonaniem – misja społeczna, ponieważ poprzez analizę konkretnych planów, uruchomienie sieci kontaktów, a następnie wsparcie finansowe, ludzie realizują pasje swojego życia, jednocześnie wpływając na wzrost gospodarczy kraju i tworzenie nowych miejsc pracy.

Sam jest inwestorem w wielu firmach krajowych i zagranicznych, ale nie poprzestaje na tym – jeszcze w tym roku wraz ze swoimi partnerami z Włoch będzie uruchamiał i kierował funduszem Venture Capital, dedykowanym innowacyjnym start-upom z różnych branż i sektorów gospodarki z potencjałem internacjonalizacji. Stara się również o stworzenie mechanizmów na szczeblu rządowym, które stymulowałyby rozwój rynku finansowania firm, będących na wczesnych etapach rozwoju w Polsce.
Kontakt z Jackiem możecie uzyskać, pisząc pod adres: jacek.blonski@yahoo.com