Program kapitał ludzki

Od 20 lat jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, w którym zajmuje wysokie funkcje, m.in. jest członkiem Naczelnej Komisji Strzeleckiej w Warszawie. Został odznaczony medalem Zasłużonych dla Okręgu Tarnowskiego oraz medalem srebrnym i brązowym Zasługi Łowieckiej nadanym przez Naczelne Władze PZŁ w Warszawie.
W technikum w czasie stanu wojennego prowadził „działalność wywrotową”,
w czasie transformacji polskiej gospodarki prowadził własną działalność gospodarczą. Po Pomaturalnym Studium Budowlanym w Krakowie zaczął pracę jako kierownik budowy. Nie poprzestał ani na tych stanowiskach, ani na dotychczasowym etapie wykształcenia.

W 1990 roku rozpoczął działalność na własny rachunek: handel obwoźny artykułami przemysłowymi, głownie elektronicznymi. Rynek był wówczas bardzo chłonny, ale Janusz borykał się z brakiem kapitału. Rok później wraz z żoną Stefanią wynajęli lokum, które przeznaczyli na sklep RTV w centrum Dąbrowy Tarnowskiej i założyli firmę pod nazwą INTERSAT. Firma INTERSAT zakupiła dwie kamienice w centrum Dąbrowy Tarnowskiej, które po remoncie i modernizacji zostały przeznaczone do działalności gospodarczej. Następnym krokiem było przystąpienie do spółki, która wygrała przetarg i zakupiła duży Dom Handlowy Centrum.

Wtedy pojawił się problem, gdyż posiadałem duże doświadczenie, ale brakowało mi wiedzy z ekonomii i zarządzania, która jest nieodzowna do dalszego rozwoju firmy, a plany na przyszłość miałem ambitne. Po długich poszukiwaniach i wielu konsultacjach Janusz wybrał Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie. Miałem trochę szczęścia i udało mi się trafić na szkołę, która spełniła moje oczekiwania
w zakresie poziomu nauczania, sprzętu dydaktycznego i co najważniejsze, wspaniałej kadry. Do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu nikt mnie nie musiał zachęcać.

Wkrótce wraz ze wspólnikiem założył jeszcze jedną firmę GL i zakupił obiekt handlowy, a następnie wybudował stację paliw pod Partnerstwem BP wraz
z myjnią samochodową i restauracją. Pięć lat temu powstał budynek, w którym mieści się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, serwis samochodowy, a także sklep z częściami motoryzacyjnymi. Obecnie jest realizowana inwestycja budynku Handlowego pod wynajem dla firmy TESCO, umowa dzierżawy już została podpisana, oddanie inwestycji przewidziano na połowę 2012 roku.

Motywuje mnie do pracy chęć dalszego rozwoju i możliwość realizowania pomysłów biznesowych. Kluczem do sukcesu oraz osiągnięcia satysfakcji zawodowej jest upór w dążeniu do celu, rzetelność i konsekwentna, ciężka praca.

Po obronie na ocenę „bardzo dobry” pracy magisterskiej na WSB-NLU w Nowym Sączu przyszedł czas samorealizacji. Doszedłem do wniosku, że wiedza ekonomiczna bardzo pomaga mi w prowadzeniu firmy, kadra pedagogiczna WSB-NLU zaszczepiła we mnie chęć dalszej nauki. Ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej z ekonomii.

Zawsze moim marzeniem było budować obiekty, stwarzać miejsca pracy, aby zostawić po sobie coś pozytywnego. Uważam, że z wszystkich zasobów, jakie posiada firma, największym dobrem jest człowiek.