Dusza naukowca

Zajmuje się finansami firm oraz integrowaniem systemów IT. Pochodzi z rodziny przedsiębiorców i ten fakt zapewne zdecydował, że ceni sobie niezależność
i zdecydował się porzucić pracę w korporacji na rzecz prowadzenia własnej firmy. WSB-NLU wybrałem z trzech względów – mówi Tomek – dobra uczelnia –
a szkoła miała świetną reputację i bardzo wysoko stała w rankingach; w małej miejscowości – bo nie przepadam za wielkimi miastami; i przynajmniej 200 km od domu – by nauczyć się samodzielności.

Uczelnia dawała także możliwość rozwoju naukowego, mimo że nie była typową placówką badawczą. Tomek mógł uczęszczać, a czasem nawet prowadzić seminaria naukowe dzięki temu, że w WSB odbywały się one z dużo większą częstotliwością niż na większości polskich uniwersytetów. Nie pozostało to niezauważone i Tomek został laureatem wielu stypendiów, w tym stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tomek nie ograniczył się jednak tylko do życia naukowego. W Szkole został zapamiętany jako założyciel Koła Debat Uniwersyteckich i organizator krajowych i międzynarodowych turniejów debatowych. Z czasem został koordynatorem programu debat Jounior Achievment Foundation w całej Polsce. Brał również udział w wymianie studenckiej z USA, co niewątpliwie pomogło mu w dalszym rozwoju kariery w tym kraju.

Życie zawodowe rozpoczął od wykładania na uczelni i równolegle pomocy
w rodzinnej firmie. Kolejnym krokiem w rozwoju jego kariery był wyjazd do USA
w celu przeprowadzenia doktoratu,  gdzie jego starania zostały wynagrodzone stypendiami naukowymi oraz możliwością prowadzenia wykładów. Jego specjalizacją badawczą było podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
i zarządzanie ryzykiem. Jeszcze przed obroną pracy doktorskiej wrócił do Polski
i podjął pracę w międzynarodowej firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie zajmował się stroną finansową dużych projektów, głównie w zakresie przekształceń własnościowych. Po zdobyciu doświadczenia przy pracy na projektach dla wielkich firm, po roku zdecydował się odejść, by założyć własną firmę IT, którą prowadzi do dzisiaj. W tym samym czasie został redaktorem odpowiedzialnym za dział ekonomia kwartalnika ResPublica Nowa. Od tego czasu publikuje regularnie w wielu mediach papierowych i elektronicznych. Bogaty dorobek publicystyczny Tomka można śledzić na bieżąco na stronie: http://www.linkedin.com/in/kasprowicz

Jak Tomek podsumowuje swoje dotychczasowe osiągnięcia?
Robię to, co lubię, w środowisku, które mi odpowiada – co niewątpliwie jest dla mnie kluczową miarą sukcesu. Mój główny motywator to ciekawy problem do rozwiązania. Ciekawość i zmysł analityczny to definiujące mnie cechy na płaszczyźnie intelektualnej, dlatego właśnie w tym typie zadań czuję się najlepiej. Zamiast planować, postawiłem na odnajdowanie i wykorzystywanie różnych opcji
i szans, jakie stawia przede mną życie.

Mól książkowy i numizmatyk. Dziś definiowałby się jako naukowiec – mimo że tego zawodu nie wykonuje. Jednak definicja ta zmienia się na „ojciec” i to zupełnie nowa skala wyzwań.